Home > Notices
Consul-General's comments to Göteborgs-Posten
2019/10/05

70-årsjubileum för Nationella dagen är 1,4 miljarder människors stolthet

---- av Gu Hui, Folkrepubliken Kinas generalkonsul i Göteborg

Den första oktober är 70-årsjubileet för grundandet av Folkrepubliken Kina. De 1,4 miljarder kineserna är fyllda av stolthet. Till min stora förvåning publicerade Göteborgsposten ett antal artiklar under det kinesiska folkets stora festival som syftade till att snedvrida fakta och diskreditera Kina, det var häpnadsväckande. I synnerhet då redaktionen som publicerades av Göteborgsposten den 1 oktober använde många ord såsom "blodig" och "dödande" i texten. De ignorerar historien och har ingen grund för dessa utfästelser. De saknar förnuft och ignorerar såväl Kinas utveckling som det kinesiska folkets känslor.

Folkrepubliken Kina grundades för 70 år sedan, under det starka ledningen av Kinas kommunistparti, har den kinesiska nationen uppnått ett stort språng från att stå upp, bli rik och stark, och Kina har uppnått ett historiskt språng från ett fattigt jordbruksland till världens näst största ekonomi.Kinas globalisering och tillväxt har utvecklat ett fattigt jordbruksland till en av världens största ekonomier. En rudimentär anledning till Kinas framfart är det kommunistiska partiets ambitioner att värna om det kinesiska folket och dess grundläggande mänskliga rättigheter. Genom systematiska politiska åtaganden har man tillhandahållit säkerhet och förbättrat levnadsstandarden avsevärt då över 770 miljoner människor har lyfts från fattigdom. Kinesiska turister över hela världen. Allt detta bevisar att Kinas ekonomi har utvecklas kraftigt.

Artikeln har upprepade gånger pratat om "autoritärism". Är det odemokratiskt att inte vidta identiska politiska beslut som länderna i västvärlden? Sedan Folkrepubliken Kinas grundande för 70 år sedan har den socialistiska och demokratiska politiken utvecklats vilket ha främjat det kinesiska folket. Alla människor gagnas av mänskliga rättigheter och välfärdsreformer, vilket utgör grunden för Kinas kommunistparti. Ledningen i partiet har skapat hopp för det kinesiska folket och öppnat upp för en modern demokrati i öst. Vidare utvecklar kommunistpartiet socialistiska reformer och en demokrati som berikar hela landet. Kina upprätthåller folkets värderingar och främjar såväl folkets välbefinnande som landets välstånd. Det kinesiska folket har stort inflytande i statens utveckling avseende demokrati och mänskliga rättigheter.

Artikeln ifrågasatte upprepade gånger effekterna av Kinas utveckling och påverkan på världen, vilket inte är mer än klichéen av "Kinas hot-teori". Under de senaste decennierna har människor gjort olika bedömningar och förutsägelser mot Kina, den ena är "Kina kollapsteori" och den andra är "Kinas hot-teori”. Enligt den förstnämnda teorin kollapsade Kina och blev ett internationellt föremål för åtlöje. ”Kinas hot-teori trycks ständigt ut men är ännu mer populär eftersom fakta säger mer än ord. "Kinas hot-teori" hängs ständigt ut. Eftersom fakta talar högre än ord. Så länge det inte är fördomar och inte följer dubbla standarder, är det du ser inte ett hot utan en full möjlighet.

Med anledning av 70-årsjubileet för grundandet av Folkrepubliken Kina erhöll jag också varma gratulationer och hälsningar från den svenska regeringen och människor från alla samhällsskikt. Sverige är det första västerländska landet som upprättade diplomatiska förbindelser med det nya Kina. Det vänliga samarbetet mellan Kina och Sverige har alltid varit gynnsamt för förbindelserna mellan länderna. Vi hoppas uppriktigt att alla samhällsskikt i Sverige kommer att samarbeta med oss ​​i syfte att främja gemensam utveckling och skapa en bättre framtid. Jag hoppas också att svenska medier kommer att kunna respektera folkrepubliken Kina och släppa tag om de fördomar som färgat synen på vårt land.

Suggest to a Friend:   
Print